Vzhledem k aktuálnímu stavu připravenosti budovy školy v rámci probíhající rekonstrukce elektroinstalace bude prezenční výuka zahájena od pondělí 13. 9. 2021 v dokončených prostorech školy podle upraveného rozvrhu hodin.

Jsme nuceni využít variantu přerušení výuky od 6. 9. do 10. 9. 2021, kterou na základě naší žádosti o úpravu organizace školního roku schválilo MŠMT. Na toto období žáci dostanou zadanou práci z jednotlivých předmětů prostřednictvím MS Teams (nejedná se však o distanční vzdělávání). Věříme, že tuto výjimečnou situaci pochopíte.

O případném dalším postupu vás budeme informovat.