Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se současnou hygienickou situací nařídilo Mimořádné opatření.

Ministerstvo školství vydalo Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování.