S ohledem na probíhající rekonstrukci elektroinstalace celé budovy bude probíhat začátek školního roku ve zvláštním režimu:

Středa 1. 9. 2021

Zahájení školního roku proběhne na školním hřišti případně ve velké tělocvičně (vchod ze Školní ulice vedle bývalé restaurace Corbetta), součástí zahájení bude AG testování žáků s výjimkou těch, kteří splnili podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), nebo kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě podle následujícího harmonogramu:

Prima P.G a Sekunda S.G 8:00 - 10:00

Tercie T.G a Kvarta K.G 9:00 – 11:00

Kvinta Q.G, Sexta X.G, Septima M.G a žáci Oktávy O.G, kteří se neúčastní vodáckého kurzu 10:00 – 12:00

 

Čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. 2021

  • dny třídního učitele (exkurze, socializační aktivity, tmelení kolektivu)
  • program dle určení třídních učitelů

 

Zahájení výuky

Zahájení výuky proběhne s ohledem na aktuální stav rekonstrukce podle některé z následujících variant, o které vás budeme včas informovat:

 

Varianta 1

  • zahájení výuky v pondělí 6. 9. podle upraveného rozvrhu hodin v dokončených prostorech školy

Varianta 2

  • přerušení výuky od 6. 9. do 10. 9. na základě úpravy organizace školního roku schválené MŠMT (žáci dostanou zadanou práci prostřednictvím MS Teams)
  • zahájení výuky od 13. 9.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se do naší budovy vrátíme co nejdříve.