V období od dubna do konce května se někteří studenti naší školy zapojili do projektu VÚKIN - iNaturalist. Pomocí aplikace v telefonu pomáhali zmapovat, co nám roste a žije v našem regionu. Jednak přispěli ke zmapování naší flóry a fauny a zároveň se rostliny a živočichy naučili poznávat.

Děkujeme za účast.