Ředitel školy podle ustanovení § 60d až e) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení uchazečů pro 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/81 - gymnázium (osmileté studium).

Oznámení o výsledku