Výsledky přijímací zkoušky do oboru vzdělání 79-41-K/81 - gymnázium (osmileté studium) byly aktualizovány po náhradním termínu.

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu