Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání do prvního ročníku Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace – PRACOVIŠTĚ BÍLINA ve školním roce 2021/2022 pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium).