Prezenční výuka ve všech třídách, v pondělí 31. 5. bude výuka zahájena v 8:10 antigenním testováním žáků (0. VH odpadá) – rozpis viz níže

 • Testování žáků frekvencí 1x týdně
 • Rozvrh hodin v plném rozsahu – stěhování tříd jen v nutných případech (hotový viz Bakaláři), 2. patro traktu B je vyhrazeno pro maturitní zkoušky
 • Ostatní žáky k maturitám nepouštíme!!
 • Dozory – uvedeny v rozvrhu hodin (+nástěnka ve sborovně), dozor v přízemí v pondělí 31. 5. naviguje žáky do příslušných učeben na testování
 • Dodržování všech hygienických opatření, dezinfekce učeben při střídání skupin
 • 31. 5. – příprava učeben pro konání MZ (Au, Bo)
 • 1. – 4. 6. – ústní maturitní zkoušky (viz harmonogram), nutné dodržovat časový harmonogram
 • Fričová - předseda maturitní komise G Louny

TESTOVÁNÍ UČITELŮ - učebna č. 24  7:30 - 7:45, organizuje ZŘŠ, učitelé jsou povinni se testovat na pracovišti výhradně v pondělí ráno (v případě neúčasti je možné se prokázat antigenním testem z testovacího místa)  

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ (kteří nesplňují podmínku min. 14 dnů po očkování 2. dávkou, příp. prodělali Covid ve 180 dnech), a to takto:  

 

Třída

Skupina

Učebna

Dozor

P.G

1

22

Francouzová

2

21

Cabálková

S.G

1

36

Hrubešová

2

34

Salačová

T.G

1

32

Fričová

2

30

Marešová

K.G

1

33

Šroubková

2

35

Gábel

Q.G

1

20

Vacková

2

24

Libichová

X.G

1

31

Bretfeldová

2

23

Sýkora

M.G

1

13

Dragounová

2

10

Strašrybková

 

 • Testování proběhne v rámci TH (nastavena pro jednotlivé skupiny v rozvrhu), po testování proběhne třídnická hodina ve spojené třídě v kmenové učebně s TU (případně se zastupujícím TU).
 • Předání výpisů vysvědčení za 1. pololetí v rámci TH.
 • Pokud se žák prokáže externím testem, certifikátem o očkování nebo potvrzením o 180-ti denní lhůtě od pozitivního testu na Covid 19, zajistí dozor kopii a přiloží jí k seznamu o testování.
 • V případě, že se žák do školy nedostaví v pondělí, ale v úterý ano (a analogicky dále), je testován tento den v učebně č. 21 v 7:30 (organizuje Mgr. Auliková)