Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení
uchazečů pro přijímací zkoušky do oboru vzdělání 79-41-K/41 - gymnázium (čtyřleté studium).

Oznámení výsledků přijímacího řízení