Bylo zveřejněno předběžné pořadí uchazečů o studium v oborech vzdělávání 79-41-K/81 gymnázium (osmileté) a 79-41-K/41 gymnázium (čtyřleté)

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bude zveřejněno 21. května 2021.