V týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka ve třídách tercie a kvarta. Ostatní třídy budou mít distanční výuku.

Pokyn ředitele školy k organizaci výuky

Rozvrhy tříd

Rozvrhy učitelů