Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám. Uchazečům o studium doporučujeme jeho prostudování.