Na základě opatření MZČR bude přítomnost na přijímací zkoušce umožněna uchazeči po předložení negativního výsledku preventivního antigenního testu na COVID – 19.

Pokyny pro uchazeče - Aktualizováno 13. 4. 2021 (obdržíte poštou).

Informace MŠMT k testování před přijímacími zkouškami.

První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií (osmiletých a šestiletých) je stanoven nově na 5. května 2021, druhý termín potom na 6. května 2021.

První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů je stanoven nově na 3. května 2021, druhý termín je 4. května 2021.

viz https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Shrnuti_aktualit_PR_15-3-2021.pdf

Jednotné zkušební schéma (po posunu).

Opatření obecné povahy (podrobnosti k testování)