Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace stanovil v souladu s § 2 odst. 7 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu sopatřením obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-3267/2021-3 jarní termín ústních povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Termíny didaktických testů

Další informace