V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2021 č. j.: MSMT-43073/2020-3, oddíl IV, písm. a, b rozhodl ředitel školy o:

KONÁNÍ přijímací zkoušky do čtyřletého oboru vzdělávání 79-41-K/41gymnázium,

a NEKONÁNÍ přijímací zkoušky do čtyřletého oboru vzdělávání 79-41-K/42 gymnázium se sportovní přípravou

ve školním roce 2021/2022.