Část vysokých škol a fakult uzavírá přihlášky ke studiu již k 28. únoru 2021. Z českých vysokých škol, se tento termín týká především jedenácti fakult Univerzity Karlovy.

Pro studenty, kteří letos maturují, je připravena  „FAKULTY ONLINE“, kde budou mít poslední příležitost se seznámit s fakultami, které přihlášky uzavírají právě v únoru. Ke všem zúčastněným fakultám se studenti dozví aktuální informace o přihláškách, přijímacím řízení a studijních programech.

NA AKCI FAKULTY ONLINE SE STUDENTI POTKAJÍ S TĚMITO ŠKOLAMI A FAKULTAMI:

Univerzita Karlova
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Filozofická fakulta
Katolická teologická fakulta
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Lékařská fakulta v Plzni
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
 

Univerzita obrany 
Fakulta vojenského zdravotnictví
 

Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Jesseniova lekárska fakulta
Lekárska fakulta
 

Živé vysílání akce FAKULTY ONLINE proběhne 18. února 2021 od 14:00 na Youtube a Facebooku „Gaudeamus veletrh vzdělání“.

www.gaudeamus.cz