Vzhledem k trvající epidemiologické situaci, opatřením vlády ČR a na základě doporučení MŠMT stanovil ředitel školy pokyn k organizaci výuky v 2. pololetí školního roku 2020/2021.