Bylo zveřejněno Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro období jaro 2021.

Další informace k MZ