Ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání do prvního ročníku Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace ve školním roce 2021/2022 pro obory vzdělávání:

79-41-K/81 - Gymnázium (osmileté studium)

79-41-K/41 - Gymnázium (čtyřleté studium)