Přihlášku k maturitní zkoušce najdete v MS Teams v zadání v týmu MATURITA_INFO O.G. Abyste mohli přihlášku vyplnit, je potřeba ji stáhnout do počítače a otevřít pomocí programu Adobe Reader. Vyplněnou přihlášku přiložte do zadání a odevzdejte do 20. 11. 2020.

Metodika o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou