Informace k studijním oborům pro uchazeče o studium:

Obor 79-41-K/81 Gymnázium - osmileté studium

Obor 79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté studium

Obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou