Vážení rodiče,
dle nařízení vlády přechází všichni žáci školy na distanční výuku, která je pro žáky povinná.

Distanční výuka bude probíhat na platformě MS Teams, a to formou synchronní (žák musí být ve stanoveném čase připojen a obvykle s vyučujícím komunikuje např. formou audio či videokonference) a asynchronní (žák vypracuje v jakémkoli čase zadanou práci).

V Bakalářích jsou od 14. 10. 2020 hodiny označeny následujícím způsobem:

Synchronní výuka - DisV (distanční výuka)

Asynchronní výuka - SamS (samostudium)

Děkujeme za spolupráci a pochopení
vedení školy.