Ředitel školy vydal pokyn k podmínkám provozu školy v období školního roku 2020/2021.