Bylo zveřejněno Jednotné zkušebné schéma písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období.