Ředitel školy stanovil pokyn k podmínkám provozu školy v závěru školního roku.