Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění je k dispozici ke stažení a vytištění.