Při ústních i písemných maturitních zkouškách se studenti řídí následujícím desaterem:

Desatero pro maturanty
(ústní i písemné zkoušky)

1.  Maturant přichází do školy s dostatečným předstihem před vlastní zkouškou (škola je otevřena od 7:00 hod.), používá ochranné pomůcky k zakrytí úst a nosu, před vstupem do budovy i v budově dodržuje rozestupy 2m.

2.  Ke vstupu do budovy použije výhradně hlavní vchod, má povinnost evidovat se prostřednictvím čipu.

3.  Podle harmonogramu se žák odebere nejkratší cestou do přidělené učebny, při vstupu do učebny si žák umyje a vydesinfikuje ruce.

4.  V učebně dle uvážení nemusí používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu, pokud zachová určené rozestupy.

5.  Při administraci v učebně odevzdá vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, prokáže se průkazem totožnosti, používá výhradně vlastní psací potřeby a pro didaktický test z matematiky vlastní povolené pomůcky. Žákům budou předána v rámci administrace didaktického testu z českého jazyka (2. 6. 2020) zadavateli výroční vysvědčení.

6.  Při opuštění učebny žák používá ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu, využívá sociální zařízení v příslušném podlaží. Žádáme žáky, aby se zbytečně nezdržovali ve společných prostorách školy.

7.  Po skončení didaktických testů žáci vyklidí svoje přidělené skříňky v šatnách, skříňka zůstane odemčená.

8.  Ústní zkoušky probíhají bez slavnostního zahájení dle rozpisu, každá třída maturuje na zvláštním podlaží, mezi zkouškami se žáci zdržují v určené místnosti.

9.  Před začátkem ústní zkoušky žák, který vstoupí do maturitní místnosti, provede desinfekci rukou, poté vylosuje maturitní otázku a začne s přípravou. Využití ochranných pomůcek pro zakrytí úst a nosu v průběhu ústní zkoušky je věcí individuálního rozhodnutí.

10. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se ruší. Termíny pro předání maturitních vysvědčení jsou určeny pro třídy O. A a 4. B dne 22. 6., pro třídy 4. A, 4. C a 4. S dne 25. 6. ve vestibulu školy (budova B1).

 

 

V Mostě dne 25. května 2020

Mgr. Karel Vacek, ředitel školy