Ředitel školy podle ustanovení § 4 vyhlášky MŠMT č. 211/2020 informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 následujícím Pokynem ředitele školy.