Bylo stanoveno nové Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ a výběrové zkoušky Matematika+.