Ředitel školy stanovil termíny ústních maturitních zkoušek.