Ředitel školy zveřejnil pokyny a informace pro žáky, kteří budou docházet na konzultace k maturitním zkouškám - Prohlášení ředitele školy

Pro přístup do školy bude potřeba vždy přinést vyplněný formulář:
Poučení o dodržování hygienických a epidemiologických zásad

Harmonogram konzultací ke stažení