Žáci, kteří si přijdou dne 25. 3. 2020 od 9:00 do 11:00 vyzvednout učební pomůcky ze skříněk, vyplní prohlášení o bezinfekčnosti a přinesou je podepsané od zákonného zástupce.

Vyzvednutí je možné pouze po předchozí komunikaci se zástupkyní ředitele školy (viz zpráva v EŽK), a to ve stanovený čas podle hramonogramu.

Formulář vytiskněte a vyplňte ručně.