Studenti, kteří si podávají přihlášku na VŠCHT mohou podklad Zdravotní způsobilost od lékaře nahradit vložením souboru s čestným prohlášením.

TEXT: „Prohlašuji, že s ohledem na aktuální situaci v ČR  (karanténa) dodám Zdravotní způsobilost ke studiu nejpozději v den zápisu do studia“.

Detailní postup a další informace naleznou studenti na následujícím odkaze https://studuj.vscht.cz/nouzovy-stav.