Ředitel školy vyhlásil přijímací řízení do oborů vzdělávání 79-41-K/81 - Gymnázium (osmileté studium) a 79-41-K/41 - Gymnázium (čtyřleté studium).