Byly oznámeny výsledky talentové zkoušky pro obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou.