Ředitel školy vyhlásil v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, z provozně organizačních důvodů 2 volné dny (ředitelské volno) v termínu 31. 10. – 1. 11. 2019.