Ve dnech 24. a 25. května 2019 se ve městě Annaberg-Buchholz (SRN) uskutečnilo finálové kolo 26. ročníku mezinárodní matematické soutěže Adama Riese. Účastníky tohoto finálového kola byli žíci prim gymnázií Ústeckého kraje a pátých tříd gymnázií spolkových zemí Sasko, Bavorsko/Oberfranken a Duryňsko, kteří úspěšně absolvovali předcházející regionální kola soutěže. Ústecký kraj v letošním roce zastupovali žáci Gymnázia dr. V. Šmejkala Ústí nad Labem, Gymnázia Litoměřice, Gymnázia Lovosice, Gymnázia Louny, Gymnázia Klášterec nad Ohří, Podkrušnohorského gymnázia a Gymnázia Roudnice nad Labem.

V pátek po příjezdu a ubytování v chráněném přírodním centru Dörfel proběhlo slavnostní zahájení soutěže, poté soutěž smíšených družstev zaměřená především na řešení různých typů hlavolamů a program byl zakončený táborovým ohněm.

Hlavní část soutěže se uskutečnila v sobotu v budově Gymnázia Sv. Anny ve městě Annaberg-Buchholz. Řešené úlohy se v této soutěži svou povahou liší od běžných matematických úloh a v mnoha případech mají přímou návaznost na dobu, ve které žil a zabýval se matematikou Adam Ries, významný německý matematik 16. století. Denis Červenka z primy si ve velmi silné konkurenci 40 mladých matematiků vedl velmi dobře a vybojoval třetí cenu. K tomuto výsledku mu gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci gymnázia.

Poděkování patří vyučujícím, kteří připravovali soutěžící a podíleli se na organizaci a zajištění letošního ročníku soutěže. Na zajištění celého ročníku se podíleli také Ústecký kraj, statutární město Most a Okresní hospodářská komora v Mostě.

Text + foto: Mgr. Michal Smatana, Podkrušnohorské gymnázium, Most