Dne 15.3.2019 jsme v rámci výuky biologie navštívili ZOO v Ústí nad Labem. Tam byl pro nás připraven program. Nejdřív nám paní „školitelka“ řekla pár základních faktů o tématu našeho programu - „Chováme se jako zvířata?“ Po malé přednášce jsme se rozdělili do dvojic a dostali pracovní listy s otázkami, na které jsme našli odpovědi v areálu ZOO. Po nějaké době jsme se opět sešli a pověděli správné odpovědi na otázky.
Návštěva byla velmi poučná a opravdu se nám líbila. Bylo zajímavé pozorovat chování zvířat, když jsme byli upozorněni na nějaké výrazné znaky některých druhů, které bychom mohli zpozorovat i za tak krátkou dobu, kterou jsme v ZOO strávili.

Michaela Fuhrmannová, tercie