Vážení rodiče,

po přihlášení dětí do školy v přírodě ve Svoru a zaplacení zálohy bude nyní potřeba uhradit zbylou částku.

Platbu proveďte bankovním převodem na účet školy a to nejpozději do 15. dubna 2019.

Požadovaná částka činí 2380,- Kč.

Účet školy je 336 455 0277/0100 , jako variabilní symbol uveďte 196, do poznámky napište celé jméno dítěte.

Děkujeme.