26. února 2019 proběhne v prostorách budovy Podkrušnohorského gymnázia v Mostě 11. ročník Prezentace vysokých a vyšších odborných škol SOKRATES 2. Akce je určena pro výchovné poradce a pro studenty posledních ročníků středních škol.