Tuto hodinu výchovy ke zdraví jsme počítali, kolik kostek cukru je v určité potravině (donut, Skittles, Fanta...). Na internetu jsme zjistili, kolik gramů má jedna kostka cukru (4 g). Vyhledali jsme danou potravinu, zjistili kolik obsahuje cukru a daný počet jsme vydělili čtyřmi. Tím nám vyšel výsledek např. jeden bonbon. Nejvíce nás zaujalo ,že v jednom bonbonu Skittles jsou tři kostky cukru a v čokoládovém donutu jsou pouze čtyři.

K. Drábková, N. Ottenschlägerová, prima