Ve čtvrtek 13. září 2018 od 16:00 se konají třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků kvarty, kvinty, sexty, septimy a oktávy.