Ve čtvrtek 6. září 2018 od 16:00 se konají třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků primy, sekundy a tercie.