Byly oznámeny výsledky přijímacího řízení do oborů:

79-41-K-81 Gymnázium (osmileté studium)

79-41-K-41 Gymnázium (čtyřleté studium)

79-42-K-41 Gymnázium se sportovní přípravou