Bylo zveřejněno bodové ohodnocení přijímacích testů. Hodnocení žáků v dalších kritériích bude přiřazeno v dalších dnech a konečné výsledky zveřejněny 2. 5. 2018 v odpoledních hodinách. Rozhodnutí o přijetí resp. nepřijetí budou vydána 3. 5. 2018.