Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava nabízí studium na Institutu kombinovaného studia v Mostě.