Vyučovací hodiny angličtiny před Velikonocemi i po nich jsou pro naše studenty tradičně věnovány besedě o novinkách ze společenského, politického i sportovního dění v zemi za kanálem La Manche. Náš pravidelný host pan učitel Michael Emmett z Newcastelu připravil i ukázku britských památek UNESCO a přiblížil našim žákům problémy s brexitem. Mladším třídám pak promítl fotografie největších hradů a oblíbených sportů ve Velké Británii. Došlo i na otázky, které si žáci připravili, a náš host je ochotně zodpověděl. Přáli bychom si, aby se podobných setkání v naší škole mohlo uskutečnit více.