Tematické okruhy k profilové části maturtiní zkoušky

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Tematické okruhy pro 3. část společné části MZ z anglického jazyka

Tematické okruhy pro 3. část společné části MZ z německého jazyka

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Podzim 2018

Sdělení MŠMT

Jednotné zkušební schéma - Podzim 2018

Podrobné zkušební schéma

Jaro 2018

MŠMT stanovilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018: 11. dubna 2018 (písemná práce z českého jazyka a literatury) a pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017.

Stanovení termínů ústních maturitních zkoušek

Jednotné zkušební schéma - Jaro 2018

Informace k přihlašování - maturitní zpravodaj

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2018 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona.

 

Zaregistrujte se ve výsledkovém portálu Cermat. Registrace je možná od 1. března do 1. května 2018.

Výsledkový portál Cermat


Formuláře k vyplnění

Základní informace o literárním díle (osnova)

Seznam četby

Seznam četby podle období (pro kontrolu)


Další informace

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL pro studenty maturující v roce 2020 a později

www.novamaturita.cz
www.cermat.cz