přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru gymnázium se sportovní přípravou - studijní obor 79-42-K/41

Výsledky talentové zkoušky