Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Výsledky talentové zkoušky

Výsledky přijímacího řízení