přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru gymnázium - studijní obor 79-41-K/81 (osmileté studium)

Výsledky přijímacího řízení

Bodové ohodnocení přijímacích testů

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru gymnázium - studijní obor 79-41-K/41 (čtyřleté studium)

Výsledky přijímacího řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru gymnázium se sportovní přípravou - studijní obor 79-42-K/41

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky po náhradním termínu