Mgr. Auliková Miroslava - zástupce ředitele

matematika - fyzika

Bc. Babák Robert

tělesná výchova

Mgr. Borkovcová Květuše

český jazyk - dějepis - dramatická výchova

PhDr. Bretfeldová Hana PhD.

matematika - fyzika

Mgr. Cabálková Darina

anglický jazyk - německý jazyk

Mgr. Dragounová Jana

matematika - chemie

Mgr. Fričová Gabriela

výtvarná výchova - zeměpis

Mgr. Francouzová Markéta

chemie - biologie

Mgr. Gábel David

tělesná výchova

Mgr. Herzingerová Marie

tělesná výchova - dějepis - výchova ke zdraví

Mgr. Hromádková Jana

matematika - fyzika

Mgr. Hrubešová Helena

občanská výchova - základy společenských věd

Mgr. Libichová Marie

anglický jazyk

Mgr. Marešová Michaela

biologie - občanská výchova

Mgr. Nový Jiří

hudební výchova

Mgr. Pátková Helena

anglický jazyk

Strašrybková Markéta

anglický jazyk

Mgr. Sýkora Martin

zeměpis - tělesná výchova

Mgr. Šroubková Dagmar

český jazyk - německý jazyk

Mgr. Vacková Dagmar

český jazyk - německý jazyk

Ing. Veverka Jaroslav

informační a komunikační technologie

Mgr. Závodská Magdalena

německý jazyk


 E - mail na vyučujícího je vždy ve formě příjmení(bez diakritiky)@gymbilina.cz